Czechowice-Dziedzice 10.05.2021r.Czechowice-Dziedzice 14.06.2021r.        Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

Wyceny proszę dokonać zgodnie z poniższym wykazem.

W przypadku skorzystania z naszego zaproszenia, prosimy o złożenie ofert mailowo na adres administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020 r.

        Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach.

Wycenę sprzętu należy wykonać zgodnie z poniższym wykazem.

W przypadku skorzystania z naszego zaproszenia, prosimy o przesłanie oferty mailowo na adres administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020r.

Czechowice-Dziedzice 25.09.2019r.

Przetarg nieograniczony na dostawę  wyposażenia wraz z montażem do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6
Czechowice-Dziedzice 04.10.2019r.


Protokół z otwarcia ofert na Dostawę wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach -Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"


Oświadczenie o grupie kapitałowej na "Dostawę wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice  17.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na zadanie pn." Dostawa wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice 13.11.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6" 
Czechowice-Dziedzice 10.09.2019r.

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej
Czechowice-Dziedzice 20.09.2019r.


Protokół z otwarcia ofert na "Dostawę  wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice 20.09.2019r.

Oświadczenie o grupie kapitałowej na "Dostawę wyposażenia wraz z montażem  do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
Czechowice-Dziedzice 24.09.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę wyposażenia wraz  z montażem do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-UNIEWAŻNIENIE
    Czechowice-Dziedzice 10.06.2019r.

"Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9


ZAŁĄCZNIK NR 10                                     Czechowice-Dziedzice 25.06.2019r.

Protokół z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony pn." Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice 25.06.2019r.

Oświadczenie o grupie kapitałowej na "Zmianę użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
Czechowice-Dziedzice 05.07.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na  zadanie pn." Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji  żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
Czechowice-Dziedzice 31.07.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"

                                                            Czechowice-Dziedzice 23.05.2019r.

"Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9
 

ZAŁĄCZNIK NR 10
 
 Czechowice-Dziedzice 07.03.2019r.


ZAŁĄCZNIK nr 7
ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10


                                           Czechowice-Dziedzice 18.03.2019r.

Zapytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na termomodernizację PPnr5

Czechowice-Dziedzice 22.03.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert na termomodernizację PPnr5


Czechowice-Dziedzice 22.03.2019r.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.Czechowice-Dziedzice 10.04.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej termomodernizacja PPnr5                                           Czechowice-Dziedzice 30.04.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Termomodernizację PPnr5
 
Czechowice-Dziedzice 10.01.2019r.

Czechowice-Dziedzice 25.07.2018r.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach  przy ulicy Ligockiej 1 ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowę parkingu  wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"

Czechowice-Dziedzice 10.08.2018 r.


Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn."Budowa parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym  w Zabrzegu"


Czechowice-Dziedzice 10.08.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.Czechowice-Dziedzice 24.08.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu wraz oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu"
Czechowice-Dziedzice 14.09.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonaniem drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu.Czechowice-Dziedzice 02.07.2018r.


Przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"


Czechowice-Dziedzice 16.07.2018 r.

Zapytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"


Czechowice-Dziedzice 18.07.2018r.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"
Czechowice-Dziedzice 18.07.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej.Czechowice-Dziedzice 31.07.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"


Czechowice-Dziedzice 20.08.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku przedszkola Publicznego w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"
Czechowice-Dziedzice 17.05.2018r.

Przetarg nieograniczony na "Nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie"


ogloszenie_o_zamowieniu_nadbudowa_Bronow_2018.doc

SIWZ_nadbudowa_szkoly_Bronow_2018_aktualne.doc
 specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_nadbudowa_Bronow_2018.pdf

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_nadbudow_Bronow_2018.doc
zalacznik_nr_2_formularz_cenowy_ndbudowa_Bronow_2018.doc
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_25a_ust1_nadbudowa_Bronow_2018.doc
zalacznik_nr_5_wykaz_robot_budowlanych_nadbudowa_Bronow_2018.doc
zalacznik_nr_6_wykaz_osob_nadbudowa_Bronow_2018.docZAŁĄCZNIK NR 7 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1_zagospodarowanie_architektura_konstrukcja_nadbudow_bronow_2018.pdf
2_rzut_parteru_architektura_konstrukcja_nadudowa_Bronow_2018.pdf
3_rzut_pietra_architektura_nadbudow_Bronow_2018.pdf
4_rzut_poddasza_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
5_rzut_polaci_dachu_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
6_przekroj_RR_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
7_przekroj_KK_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
8_przekroj_NN_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
9_elewacje_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
10_elewacje_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
12_stolarka_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
13_balustrady_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
14_detal_1_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
15_detak_2_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
16_detal_3_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
17_detal_4_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
El_wykonczenia_posadzek_scian_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.doc

El_wyposazenia_pomieszczen_nadbudowa_bronow_2018_UWAGA_odniesienie_do_specyfikacji.doc

El_wyposazenia_pom_sanitarnych_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.doc
El_zewnetrzne_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.doc
MAPA_DO_CELOW_PROJEKTOWYCH_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
OPIS_TECHNICZNY_architektura_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.doc

INWENTARYZACJA
rzut_parteru_inwentaryzacja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
rzut_pietra_inwentaryzacja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
rzut_poddasza_inwentaryzacja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
rzut_polaci_dachu_inwentaryzacja_nadbudowa_bronow_2018.pdf
przekroj_inwentaryzacja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
elewacje1_inwentaryzacja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
elewacje2_inwentaryzacja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf

KONSTRUKCJA
Konstrukcja_opis_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Ekspertyza_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
wykaz_stali_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K01_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K02_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf 
K03_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K04_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K05_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K06_kontrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K07_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K08_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K09_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf  
K10_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K11_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
K12_konstrukcja_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
KONSTRUKCJA_DACHU_nadbudowa_Bronow_2018.pdf

PROJEKT INSTALACJA ELEKTRYCZNA
projekt_elektryczny_opis_techniczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
rys_E1_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
rys_E2_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf 
Rys_E3_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronnow_2018.pdf
Rys_E4_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Rys_E5_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Rys_E6_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Rys_E7_projekt_elektryczny_nadbudowa_Bronow_2018.pdf

 
PROJEKT INSTALACJA SANITARNA
Opis_techniczny_instalacja_sanitarna_Bronow_nadbudowa_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_1_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_Instalacja_sanitarna_rys_nr_2_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_3_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_4_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_5_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_6_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_7_Nadudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_8_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf
projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_9_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_10_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
Projekt_instalacja_sanitarna_rys_nr_11_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf

ZAŁĄCZNIKI NR 8 - PRZEDMIARY

zalacznik_przedmiar_robot_budowlanka_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
zalacznik_przedmiar_instalcja_elektryczna_nadbudowa_bronow_2018.pdf
zalacznik_przedmiar_instalacja_sanitarna_nadbudowa_Bronow_2018.pdf


ZAŁĄCZNIK NR 9- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

specyfikacja_technicz_roboty_budowlane_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
specyfikacja_techniczna_roboty_elektrycznych_nadbudowa_Bronow_2018.pdf
specyfikacja_techniczna_instalacja_sanitarna_Nadbudowa_Bronow_2018.pdf


ZAŁĄCZNIK NR 10- PROJEKT UMOWY
  zalacznik_nr_10_projekt_umowy_nadbudowa_Bronow_2018_1.doc


                                      Czechowice-Dziedzice 24.05.2018r.

Zapytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie"

zapytania_i_odpowiedzi_do_SIWZ_Bronow_2018.pdf

                                       Czechowice-Dziedzice 24.05.2018r.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznika nr 10 - projekt umowy, formularza ofertowego na zadanie "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie"

  zmiana_specyfikacji_zalcznika_nr10_formularza_ofertowego_nadbudowa_bronow_2018.pdf


Czechowice-Dziedzice 01.06.2018r.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn."Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie"


                                       Czechowice-Dziedzice 01.06.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
                                      Czechowice-Dziedzice 12.06.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej złożonej w przetargu nieograniczonym pn. "Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie"


Czechowice-Dziedzice27.06.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  na zadanie inwestycyjne Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bronowie" / ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W Bronowie/                                                    Czechowice-Dziedzice 27.04.2018r.

Przetarg nieograniczony na "Przebudowę pomieszczeń- przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie "

Specyfikacja i załączniki

Ogloszenie_o_zamowieniu_SPnr1Ligota_przedszkole_20018.doc
specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_przebudowa_pomieszczen_przedszkole_SPnr1Ligota_2018.pdf 
zalacznik_nr_1_do_siwz_Formularz_ofertowy_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1_ligota_2018.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz_oswiadczenie_wykluczenia_przedszkole_dwuoddzialowe_SP_nr1_Ligota_2018.doc
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowaniu__przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.doc
zalacznik_4a_przedmiar_robot_budowlanka_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
zalacznik_nr_4b_przedmiar_robot_Instacje_elektryczne_przedszkole_dwuoddzialowe_Spnr1LIgota_2018.pdf
zalacznik_nr_4c_przedmiar_robot__instalacje_sanitarne_Prezdszkole_dwuoddzialwoe_Spnr1LIgota_2018.pdf
zalacznik_nr_5_do_siwz_wykaz_osob_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.doc
zalacznik_nr_6_do_siwz_wykaz_robot_budowlanych_pomieszczenia_przedszkole_SPnr1_Ligota_2018.doc
zalacznik_nr_7projekt_umowy_pomieszczenia_przedszkolne_SPnr1Ligota_2018.doc
 
Specyfikacja Techniczna
specyfikacja_techniczna_roboty_budowlane_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
specfikacja_Techniczna_instalcje_sanitarne_przedszkole_Dwuoddzialowe_Spnr1Ligota_2018.pdf
specyfikacja_techniczna_instalacja_elektryczna_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.pdf
 

Roboty budowlane

opis_projekt_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.doc
zagospodarowanie_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1_Ligota_2018.pdf
rzut_prater_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.pdf
rzut_parter1_przeszkole_SP_nr1_Ligocie_2018.pdf
przekroj_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1_Ligota_2018.pdf 
elewacja_przedszkole_SPnr1Ligota_2018.pdf
stolarka_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
rzut_kl_schodowej_przedskole_SPnr1_Ligota_2018.pdf
konstrukcja_nadprozy_przedszkole_SPnr1Ligota_2018.pdf
 
zalacznik_nr1_wykladzina_na_sale_przedszkole_SPnr1Ligota_2018.pdf
zalacznik_nr_2_wykladzina_do_pomieszczen_mokrych_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
zalacznik_nr_3b_do_specyfikacj_wykladzina_przedszkole_SPnr1Ligota_2018.pdf 

Instalacje elektryczne
opis_techniczny_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.pdf
Rysunek_1_przedszkole_dwuoddzialowe_Spnr1Ligota_2018.pdf
Rysunek_2_Przedszkole_dwuoddzialowe_SP_nr1Ligota_2018.pdf
Rysunek_3_przedszkole_dwuoddzialowe_Spnr1Ligota_2018.pdf
obliczenia_oswietlenia_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.pdf

Instalacje sanitarne
projekt_techniczny_instalcja_saitarna_przedszkole-dwuoddzialwoe_SpnrLigota_2018.pdf
rzut_parteru_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.pdf
rzut_parteru_wod_kan_przedszkole_dwuoddzialowe_Spnr1Ligota_2018.pdf
rzut_piwnic_przedszkole_dwuoddzialowe_Spnr1_Ligota_2018.pdf 


Oddymianie
ODDYMIANIE_OPIS_TECH_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018a.doc
rys_1_rzut_kl_schodowa_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
rys_2_przekroj_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
rys_3_projekt_elewacji_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
rys_4_projekt_elewacji_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
rys_5_rzut_kl_schodowa_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf
rys_stolarka_przedszkole_sale_SPnr1Ligota_2018.pdf

 

    Czechowice-Dziedzice 10.05.2018r.

Zapytania i odpowiedzi do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony "Przebudowa pomieszczeń - przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie"

zapytania_i_odpowiedzi_SPnr1Ligota_przedszkole_2018_1.pdf
zalacznik_nr_1_rzut_pietra_SPnr1_Ligota_przedszkole_2018.pdf
zalacznik_nr_2_rzut_poddasza_SPnr1_Ligota_przedszkole_2018.pdf 

Czechowice-Dziedzice 11.05.2018r.

Zapytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony "Przebudowa pomieszczeń - przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie" / zapytanie nr 2/

zapytania_i_odpowiedzi_nr2_SPnr1Ligota_2018.pdf
zapytania_i_odpowiedzi_nr3_SPnr1Ligota_przedszkole_2018.pdf
 
Czechowice-Dziedzice 16.05.2018r.

Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym  na "Przebudowę pomieszczeń - przystosowanie na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie"- protokół z otwarcia

protokol_z_otwarcia_ofert_przebudowa_pomieszczen_przedszkole_Spnr1_Ligota_2018.doc

Czechowice-Dziedzice 16.05.2018 r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wzor_oswiadczenia_o_grupie_kapitalowej_przedszkole_dwuoddzialowe_SPnr1Ligota_2018.doc
UWAGA!! Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekaże Zamawiającemu w/w oświadczenie.

Czechowice-Dziedzice 28.05.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Przebudowę pomieszczeń  - przystosowanie sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie"Czechowice-Dziedzice 11.06.2018r.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa pomieszczeń - przystosowania na sale zajęć przedszkola dwuoddziałowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ligocie"Czechowice-Dziedzice 12.01.2018 r.

Plan zamówień publicznych przewidywanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach na 2018r(aktualizacja)Czechowice-Dziedzice 29.05.2018 r.

Plan zamówień publicznych  przewidywanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach na 2018 r. (aktualizacja)


Czechowice-Dziedzice 02.08.2017r.

Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne- ETAP I WYMIANA DACHU W ZESPOLE SZKÓŁ W LIGOCIE

zalacznik_nr_2_oswiadczenie_wykluczenia_wykonanie_dachu_ZSLigota_etapI_2017.doc
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowaniu__wykonanie_dachu_ZSLigota_etapI_2017.doc
zalacznik_nr_4_przedmiar_robot_wykonanie_dachu_ZSLigota_etapI_2017.pdf
zalacznik_nr_5_wykaz_osob_wykonanie_dachu_ZSLigota_etapI_2017.doc
zalacznik_nr_6_wykaz_robot_Wykonanie_dachu_ZSLigotaetapI_2017.doc
zalacznik_nr_7_wzor_umowy_wykonanie_dachu_Zespol_szkol_Ligota_2017_(1).doc


1_zagospodarowanie_dach_ZSLigota_2017.pdf 
2_rzut_poddasza_dach_ZSLigota_2017.pdf
3_rzut_dachu_Dach_ZSLigota_2017.pdf
4_rzut_kl_schod_dach_ZSLigota_2017.pdf
5_przekroj_PP_dach_ZSLigota_2017.pdf
6_przekroj_KK_dach_ZSLigota_2017.pdf
7_przekroj_NN_dach_ZSLigota_2017.pdf
8_elewacje_dach_ZSLigota_2017.pdf
9_stolarka_zestawienie_dach_ZSLigota_2017.pdf
10_elewacje_dach_ZSLigota_2017.pdf
11_elewacje_dach_ZSLigota_2017.pdf

EKSPERTYZA_TECHNICZNA_dach_ZSLigota_2017.pdf
elewacje_1_dach_ZSLigota_2017.pdf
elewacje_2_dach_ZSLigota_2017.pdf
 
Konstrukcja_01_dach_ZSLigota_2017.pdf
Konstrukcja_02_dach_ZSLigota_2017.pdf
Konstrukcja_03_dach_ZSLigota_2017.pdf
Konstrukcja_04_dach_ZSLigota_2017.pdf
Konstrukcja_05_dach_ZSLigota_2017.pdf
Konstrukcja_06_dach_ZSLigota_2017.pdf
Konstrukcja_07_dach_ZSLigota_2017.pdf
 
OBLICZENIA_opis_techniczny_dach_ZSLigota_2017.pdf
OPIS_architektura_konstrukcja_dach_ZSLigota_2017.doc
przekroj_RR_dach_ZSLigota_2017.pdf
przekroj_SS_dach_ZSLigota_2017.pdf
 
rzut_dachu_ZSLigota_2017.pdf
rzut_parteru_ZSLigota_2017.pdf
rzut_pietra_dach_ZSLigota_2017.pdf
rzut_piwnic_dach_ZSLigota.pdf
rzut_poddasza_dach_ZSLigota_2017.pdf
zestawienie_materialow_dach_ZSLigota_2017.pdf 

specyfikacji_techniczna_pokrycie_dachu_zalacznik_a_2017.pdf
specyfikacji_techniczna_lukarna_wykonanie_dachu_zalacznik_b_2017.pdf
ST_01_specyfikacja_roboty_budowlane_dach_ZSLigota_2017.pdf 

Czechowice-Dziedzice 03.08.2017r
 

Zmiana SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego pn. "Adaptacja strychu na pomieszczenia dydaktyczne- Etap I Wymiana Dachu w Zespole Szkół w Ligocie"

zmiana_siwz_Wykonanie_dachu_ZSLigota_2017_(1).pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wykonanie_dachu_ZSLigota_2017.pdf

Czechowice-Dziedzice 18.08.2017r.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach informuje o unieważnieniu  postępowania przetargowego na  "Adaptacje strychu na pomieszczenia dydaktyczne - etap I wymiana dachu w Zespole Szkół w Ligocie"

uniewaznienie_postepowania_przetargowego_ZSLigota_dach_2017.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_uniewaznienie_dach_ZSLigota_2017.docCzechowice-Dziedzice 18.05.2017r.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach  ogłasza przetarg nieograniczony na  "Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego  nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach"elewacje_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
projekt_budowlany_roboty_budowlane_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Projekt_budowlany_Termomodernizacja_PPnr3_co_OPIS.pdf
rys_1_termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
rys2_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF 
rys3_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys03_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys4_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys04_termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys5_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys05_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys6_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys06_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
rys7_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys8_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys9_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys10_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys11_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys12_Termomodernizacja_PPnr3_2017.PDF
Rys13_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys14_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys15_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf 
Rys16_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys17_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys18_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys19_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys20_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys21_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys22_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys23_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys24_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys25_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys26_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys27_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys28_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys29_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys30_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys31_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys32_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys33_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys34_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
Rys35_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf

specyfikacja_techniczna_co_Termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf
specyfikacja_techniczna_termomodernizacja_PPnr3_2017.pdf 


 Czechowice-Dziedzice 24.05.2017r.

Zmiana, modyfikacja załącznika nr 1 Formularz ofertowo-cenowy dotyczący "Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach"

zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_termomodernizacja_przedszkole_PPnr3_2017modyfikacja.doc


Czechowice-Dziedzice 31.05.2017r.

Zapytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach"
Zapytania wpłynęły 31.05.2017r.

zapytanie_nr2_termomodernizacja_PPnr3.doc


Czechowice-Dziedzice 01.06.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym  na "Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach"

protokol_z_otwarcia_ofert_termomodernizacja_PPnr3Cz_Dz_2017.pdf


Czechowice-Dziedzice 01.06.2017r.

Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  dotyczącego "Termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Junackiej 2  w Czechowicach-Dziedzicach" (termin złożenia do 3 dni od otwarcia ofert)

wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_Kapitalowej_termomodernizacja_przedszkola_publlicznego_PPnr3Cz_Dz_2017.doc

 Czechowice-Dziedzice 14.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert przetargowej na zadanie pn."Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ulicy Junackiej 2 w Czechowicach-Dziedzicach"

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Termomodernizacja_PPnr3_internet.pdf


Czechowice-Dziedzice 28.06.2017r.Czechowice-Dziedzice 10.05.2017r.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach  ogłasza przetarg nieograniczony na  "Wykonanie  części parkingu,drogi pożarowej oraz dojazdu  do przedszkola przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 33"ogloszenie_o_zamowieniu_droga_GPnr1_2017.doc
siwz_budowa_drogi_parkingu_GPnr_1_2017.doc
zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowo_cenowy__budowa_drogi_parkingu_GPnr1_2017.doc
zalacznik_nr_2_oswiadczenie_wykluczenia_budowa_drogi_parkingu_GPnr1_2017.doc
zalacznik_nr_3_oswiadczenie_warunki_udzialu_postepowaniu_budowa_drogi_parkingu_2017.doc
zalacznik_nr_4_przedmiar_robot_Roboty_drogowe_parking_GP1.pdf
zalacznik_nr_4a_droga_GPnr1_rysunek_2017.pdf
zalacznik_nr_5_wykaz_osob_przebudowa_budowa_drogi_parkingu_GPnr1_2017.doc 
zalacznik_nr_6_wykaz_robot_budowa_drogi_parkingu_GPnr1_2017.doc
zalacznik_nr_7_wzor_umowy_wkonanie_czesci_parkingu_drogi_Gpnr1_2017.docCzechowice-Dziedzice 22.05.2017r.

Zapytanie i wyjaśnienia do SIWZ na  "Wykonanie części parkingu, drogi pożarowej oraz dojazdu do przedszkola przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul.Polna 33

zapytanie_do_siwz_droga_GPnr1_2017_1.pdf 


Czechowice-Dziedzice 25.05.2017r.

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych na zadanie  pn. "Wykonanie  części parkingu, drogi pożarowej oraz dojazdu do przedszkola przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Polna 33"

protokol_z_otwarcia_droga_GPnr1_2017.pdf


Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej ( dokument należy dostarczyć do 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

wzor_oswiadczenia_o_przynaleznosci_do_grupy_Kapitalowej_budowa_drogi_parkingu_GPnr1_2017.doc
 

Czechowice-Dziedzice 16.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na "Wykonanie części parkingu, drogi pożarowej  oraz dojazdu do przedszkola przy Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach  ul. Polna  33" 

zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Parking_droga_dojazd_do_przedszkola_przy_GPnr1_2017.pdf

Czechowice-Dziedzice 28.06.2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_wykonanie_drogi_do_Przedszkole_GPnr1.doc  


Placówki

Lista placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

Przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Skargi 4
tel. 215-34-75
pp2@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Junacka 2
tel. 215-44-21
pp3@czechowice.edu.pl


Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Chrobrego 1
tel. 215-35-64
pp5@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 6 "Zaczarowany Ogród" w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szwajcarska Dolina 24
tel. 215-66-82
pp6@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Konopnickiej 14
tel. 215-33-09
pp8@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Traugutta 20
tel. 215-29-08
pp9@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1b
tel. 215-27-83
pp10@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Młyńska 6
tel. 215-27-65

Przedszkole Publiczne w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Przedszkolna 10
tel. 215-70-60
ppligota@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne w Zabrzegu
43-516 Zabrzeg
ul. Gazdy 5
tel. 601 193 921
tel. 601 194 520
ppzabrzeg@czechowice.edu.pl


Zespoły Szkolno-Przedszkolne (Szkoły Podstawowe i Przedszkola)


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Czechowicach-Dziedzicach
w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Chłopska 70
tel. 215-31-34; 214-27-13;
sekretariat.zsp1@czechowice.edu.pl
dyrektor.zsp1@czechowice.edu.pl
                                                                                            
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach
- Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Polna 33
tel. 215-55-09; 215-07-25
sekretariat.zsp2@czechowice.edu.pl
dyrektor.zsp2@czechowice.edu.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie

w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Bronowie

- Przedszkole Publiczne w Bronowie

43-502 Bronów
ul. Kolorowa 2
tel. 215-70-98; 214-36-08
sekretariat.zspbronow@czechowice.edu.pl
dyrektor.zspbronow@czechowice.edu.pl

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Węglowa 54
tel. 215-29-75; 215-95-16
sekretariat.sp2@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp2@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Lipowska 26
tel. 215-33-17; 215-66-47
sekretariat.sp3@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp3@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Studencka 2
tel. 215-31-03
sekretariat.sp4@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp4@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Klasztorna 21
tel. 215-34-27; 215-96-72
sekretariat.sp5@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp5@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza
w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Łukasiewicza 37
tel. 215-33-90; 214-41-10
sekretariat.sp6@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp6@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szkolna 6
tel. 215-34-29; 215-89-25; 215-89-29
sekretariat.sp7@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp7@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Targowa 6
tel. 215-36-47; 215-81-75
sekretariat.sp8@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp8@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Bielska 17
tel. 214-36-00; 214-23-02; 215-76-40
sekretariat.sp1ligota@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp1ligota@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Miliardowicka 46
tel. 215-72-67
sekretariat.sp2ligota@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp2ligota@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Bory 2
tel. 215-23-32; 215-91-34
sekretariat.sp3ligota@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp3ligota@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
43-516 Zabrzeg
ul. K. Pytla 1
tel. 215-71-26; 214-37-04
sekretariat.spzabrzeg@czechowice.edu.pl
dyrektor.spzabrzeg@czechowiec.edu.pl


Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Polna 33
tel. 663 277 479
mogk@czechowice.edu.pl

 

Kontakt

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Ligocka 1
NIP: 652-15-64-458
e-mail: sekretariat@zopo.czechowice.edu.pl


Nasz adres

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Ligocka 1
NIP: 652-15-64-458


Działy

Dyrektor:
tel. 214-48-62;
e-mail: dyrektor@zopo.czechowice.edu.pl
          

Sekreteriat:
tel. 214-48-60 lub 215-20-57; fax: 214-48-70
e-mail: sekretariat@zopo.czechowice.edu.pl
          

Dział administracyjno-organizacyjny:

tel. 214-48-68;
e-mail: a.dobucka@zopo.czechowice.edu.pl
e-mail: a.cisowska@zopo.czechowice.edu.pl

Księgowość:
tel. 214-48-66; 214-48-65
e-mail: glownaksiegowa@zopo.czechowice.edu.pl
          a.borgiel@zopo.czechowice.edu.pl
          a.walaszczyk@zopo.czechowice.edu.pl
          b.targosz@zopo.czechowice.edu.pl
          k.stawicka@zopo.czechowice.edu.pl
          m.buro@zopo.czechowice.edu.pl

Dział Inwestycyjno-Gospodarczy:
tel. 214-48-69;
e-mail: inwestycje@zopo.czechowice.edu.pl

Rachuba Płac:
tel. 214-48-72;
e-mail: k.kuzior@zopo.czechowice.edu.pl
          j.adamowicz@zopo.czechowice.edu.pl
          i.mojzyszek@zopo.czechowice.edu.pl

[ powrót ]