Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2021 rok

Czechowice-Dziedzice 10.05.2021r.Czechowice-Dziedzice 14.06.2021r.


więcej

Zapytanie o cenę

        Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach

Wyceny proszę dokonać zgodnie z poniższym wykazem.

W przypadku skorzystania z naszego zaproszenia, prosimy o złożenie ofert mailowo na adres administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020 r.
więcej

Zapytanie o cenę

        Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach.

Wycenę sprzętu należy wykonać zgodnie z poniższym wykazem.

W przypadku skorzystania z naszego zaproszenia, prosimy o przesłanie oferty mailowo na adres administracja@zopo.czechowice-dziedzice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2020r.


więcej

Żłobek-wyposażeniaCzechowice-Dziedzice 25.09.2019r.

Przetarg nieograniczony na dostawę  wyposażenia wraz z montażem do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6
Czechowice-Dziedzice 04.10.2019r.


Protokół z otwarcia ofert na Dostawę wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach -Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"


Oświadczenie o grupie kapitałowej na "Dostawę wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice  17.10.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na zadanie pn." Dostawa wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice 13.11.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Dostawę wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6" 


więcej

Żłobek


Czechowice-Dziedzice 10.09.2019r.

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do żłobka miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej
Czechowice-Dziedzice 20.09.2019r.


Protokół z otwarcia ofert na "Dostawę  wyposażenia wraz z montażem do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice 20.09.2019r.

Oświadczenie o grupie kapitałowej na "Dostawę wyposażenia wraz z montażem  do budynku Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
Czechowice-Dziedzice 24.09.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę wyposażenia wraz  z montażem do Żłobka Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-UNIEWAŻNIENIEwięcej

Żłobek

    Czechowice-Dziedzice 10.06.2019r.

"Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9


ZAŁĄCZNIK NR 10                                     Czechowice-Dziedzice 25.06.2019r.

Protokół z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony pn." Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"Czechowice-Dziedzice 25.06.2019r.

Oświadczenie o grupie kapitałowej na "Zmianę użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
Czechowice-Dziedzice 05.07.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na  zadanie pn." Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji  żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"
Czechowice-Dziedzice 31.07.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"więcej

Żłobek


                                                            Czechowice-Dziedzice 23.05.2019r.

"Zmiana użytkowania pomieszczeń szkolnych na cele organizacji żłobka miejskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Targowej 6"ZAŁĄCZNIK NR 7

ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9
 

ZAŁĄCZNIK NR 10więcej

Termomodernizacja PP nr 5 Czechowice-Dziedzice

 
 Czechowice-Dziedzice 07.03.2019r.


ZAŁĄCZNIK nr 7
ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9

ZAŁĄCZNIK NR 10


                                           Czechowice-Dziedzice 18.03.2019r.

Zapytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na termomodernizację PPnr5

Czechowice-Dziedzice 22.03.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert na termomodernizację PPnr5


Czechowice-Dziedzice 22.03.2019r.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.Czechowice-Dziedzice 10.04.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej termomodernizacja PPnr5                                           Czechowice-Dziedzice 30.04.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Termomodernizację PPnr5więcej

Plan Postępowań 2019

 
Czechowice-Dziedzice 10.01.2019r.więcej

Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu


Czechowice-Dziedzice 25.07.2018r.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach  przy ulicy Ligockiej 1 ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowę parkingu  wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu przy ulicy Gazdy 5"

Czechowice-Dziedzice 10.08.2018 r.


Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na inwestycję pn."Budowa parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym  w Zabrzegu"


Czechowice-Dziedzice 10.08.2018r.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.Czechowice-Dziedzice 24.08.2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu wraz oświetleniem oraz wykonanie drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu"
Czechowice-Dziedzice 14.09.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę parkingu wraz z oświetleniem oraz wykonaniem drogi przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu.


więcej