Placówki

Lista placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czechowice-Dziedzice

Przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Skargi 4
tel. 215-34-75
pp2@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Junacka 2
tel. 215-44-21
pp3@czechowice.edu.pl


Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Chrobrego 1
tel. 215-35-64
pp5@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 6 "Zaczarowany Ogród" w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szwajcarska Dolina 24
tel. 215-66-82
pp6@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Konopnickiej 14
tel. 215-33-09
pp8@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Traugutta 20
tel. 215-29-08
pp9@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Nad Białką 1b
tel. 215-27-83
pp10@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Młyńska 6
tel. 215-27-65

Przedszkole Publiczne w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Przedszkolna 10
tel. 215-70-60
ppligota@czechowice.edu.pl

Przedszkole Publiczne w Zabrzegu
43-516 Zabrzeg
ul. Gazdy 5
tel. 601 193 921
tel. 601 194 520
ppzabrzeg@czechowice.edu.pl


Zespoły Szkolno-Przedszkolne (Szkoły Podstawowe i Przedszkola)


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Czechowicach-Dziedzicach
w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Chłopska 70
tel. 215-31-34; 214-27-13;
sekretariat.zsp1@czechowice.edu.pl
dyrektor.zsp1@czechowice.edu.pl
                                                                                            
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 10 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach-Dziedzicach
- Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Polna 33
tel. 215-55-09; 215-07-25
sekretariat.zsp2@czechowice.edu.pl
dyrektor.zsp2@czechowice.edu.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie

w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach

- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

43-502 Bronów
ul. Kolorowa 2
tel. 215-70-98; 214-36-08
sekretariat.zspbronow@czechowice.edu.pl
dyrektor.zspbronow@czechowice.edu.pl

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Węglowa 54
tel. 215-29-75; 215-95-16
sekretariat.sp2@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp2@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Lipowska 26
tel. 215-33-17; 215-66-47
sekretariat.sp3@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp3@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Studencka 2
tel. 215-31-03
sekretariat.sp4@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp4@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Klasztorna 21
tel. 215-34-27; 215-96-72
sekretariat.sp5@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp5@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza
w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Łukasiewicza 37
tel. 215-33-90; 214-41-10
sekretariat.sp6@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp6@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szkolna 6
tel. 215-34-29; 215-89-25; 215-89-29
sekretariat.sp7@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp7@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Kusocińskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Targowa 6
tel. 215-36-47; 215-81-75
sekretariat.sp8@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp8@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Bielska 17
tel. 214-36-00; 214-23-02; 215-76-40
sekretariat.sp1ligota@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp1ligota@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Miliardowicka 46
tel. 215-72-67
sekretariat.sp2ligota@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp2ligota@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie
43-518 Ligota
ul. Bory 2
tel. 215-23-32; 215-91-34
sekretariat.sp3ligota@czechowice.edu.pl
dyrektor.sp3ligota@czechowice.edu.pl

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
43-516 Zabrzeg
ul. K. Pytla 1
tel. 215-71-26; 214-37-04
sekretariat.spzabrzeg@czechowice.edu.pl
dyrektor.spzabrzeg@czechowiec.edu.pl


Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Polna 33
tel. 663 277 479
mogk@czechowice.edu.pl